Sunday, April 02, 2006

無賴 – Mou Lai

This song is in my head every single day... Love it so much, although it has no meaning to me... Daniel also love it very much... Say that the tune will keep playing itself in everyone's head...

無賴 – Mou Lai
填詞/作曲:李峻一編曲:Ted Lo 監製:Gary Chan

我間中飲醉酒 很喜歡自由
Ngor gan zong yum jui zao han hei foon ji yao
常犯錯愛說謊 但總會內疚
Siong fan chor oi shuet fong dan zoong wui noi gao
遇過很多的損友 學到貪新厭舊
Yu guo han dor dik shuen yao hork dou tam sum yim gao
亦欠過很多女人
Yik him guo han dor nui yan

怕結婚只會守 三分鐘諾言
Pah git fun ji wui sao sam fun zung nok yin
曾話過要戒煙 但講了就算
Chang wah guo yiu gai yin dan guong liu zao shuin
夢與想丟低很遠 但對返工厭倦
Moong yu siong diu dai han yuin dan dui fan gong yim guin
自小不會打算
Ji siu but wui da shuin

但是仍 唯獨妳愛我這廢人
Dan si yeng wai duk nei oi ngor jeh fai yan
出錯你都肯去忍
Chut chor nei dou hung hui yan
然而誰亦早知不會合襯
Yin yi sui yik zou ji but wui hap chan
偏偏你願意等
Pin pin nei yuin yi dang

為何還喜歡我 我這種無賴
Wai hor wan hei foon ngor ngor jeh zhong mou lai
是話你蠢還是很偉大
Si wah lei chun wan si han wai dai
在座每位都將我踩 口碑有多壞
Joi jor mui wai dou jiong ngor cai hao bei yao dor wai
但你亦永遠不見怪
Dan nei yik wing yuin but kin guai

何必跟我 我這種無賴
Hor bit gan ngor ngor jeh zhong mou lai
沒大半生還是很失敗
Moot dai boon sang wan si han sat bai
但是你死都不變心 跟我笑著捱
Dan si nei sei dou but bin sum gan ngor siu ziok ngai
就算壞 我也不忍心 偷偷作怪
Zao shuin huai ngor ya but yan sum tao tao zhok guai

沒有根的野草 飄忽的命途
Moot yao gun dik yeh chou piu fut dik ming tou
誰像妳當我寶 什麼也做到
Sui ziong nei dong ngor bou sum moh ya zhou dou
舊愛數足一匹布 在這刻寫句號
Gao oi sou zuk yat pat bou zoi jeh hak seh goi hou
只想跟妳終老
Zi siong gen lei zong lou

在地球 唯獨你愛我這廢人
Zoi dei kao wai duk nei oi ngor jeh fai yan
出錯你都肯去忍
Chut chor nei dou hang hui yan
然而誰亦早知不會合襯
Yin yi sui yik zou ji but wui hap chan
偏偏你願意等
Pin pin nei yuin yi dang

為何還喜歡我我這種無賴
Wai hor wan hei foon ngor ngor jeh zhong mou lai
是話你蠢還是很偉大
Si wah lei chun wan si han wai dai
在座每位都將我踩 口碑有多壞
Joi jor mui wai dou jiong ngor cai hao bei yao dor wai
但你亦永遠不見怪
Dan nei yik wing yuin but kin guai

何必跟我我這種無賴
Hor bit gan ngor ngor jeh zhong mou lai
沒大半生還是很失敗
Moot dai boon sang wan si han sat bai
但是你死都不變心 跟我笑著捱
Dan si nei sei dou but bin sum gan ngor siu ziok ngai
就算我也不忍心
Zao shuin huai ngor ya but yan sum

還喜歡我 我這種無賴
Wan hei foon ngor ngor jeh zhong mou lai
是話你蠢還是很偉大
Si wah lei chun wan si han wai dai
在座每位都將我踩 口碑有多壞
Joi jor mui wai dou jiong ngor cai hao bei yao dor wai
但你亦永遠不見怪
Dan nei yik wing yuin but kin guai 

何必跟我 我這種無賴
Hor bit gan ngor ngor jeh zhong mou lai
沒大半生還是很失敗
Moot dai boon sang wan si han sat bai
但是妳死都不變心 跟我拼命捱
Dan si nei sei dou but bin sum gan ngor ping ming ngai
換轉別個 也不忍心 偷偷作怪
Woon juin bit gor ya but yan sum tao tao zhok guai

3 comments:

chunyiun said...

Heya! I love this song too..even tho i dun realli understand the meaning of it...but i just like it! Heheheh..!

Shin Sar said...

gheeeeeeeeeeeeeeee...i LOVE this song, too!!!!

Eebeelinny said...

Chun: It's a song whereby the guy voice out to the girl 'why u still like me, i'm like a rubbish, i'm not good, bla bla' sort of like very touched that the girl still so loyal to him although he's like a piece of S***! Haha!!!

Sar: Yes.. Daniel loves it too! ;D